Gadong Taohy

HALOGENI DERIVATI UGLJOVODONIKA PDF

Halogeni derivati ugljovodonika (DDT, aldrin, lindan) 4. Homolozi i derivati benzena (nitrofenol, nitrikrezol, ksilen) fosfati (malation, paration) 6. dokument za sajt-halogeni derivati ugljovodonika. Uploaded by. api · dokument za sajt-oksido-redukcione reakcije. Uploaded by. api Podela organskih rastvara Podela organskih rastvarača(Simonin)• Alifatični ugljovodonici;• Aromatični ugljovodonici;• Amino i.

Author: Meztirn Zulurn
Country: Monaco
Language: English (Spanish)
Genre: Finance
Published (Last): 2 August 2005
Pages: 294
PDF File Size: 18.36 Mb
ePub File Size: 17.17 Mb
ISBN: 933-5-38965-826-1
Downloads: 14951
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dit

Takoe postoje i derivati benzena koji sadre tri supstituenta, to znai da su im zamijenjena tri vodonikova atoma. Oni su izuzetno stabilni, inertni sastojci. Na rjeavanju problema njegove strukturne formule radili su mnogi hemiari i predlagali su razliite strukture: Etil-benzen se dobija sintezom ksilenske frakcije iz nafte.

UGLJOVODONICI by Jovanka Zivojnov on Prezi

Epruvetu dobro protresti i zagrijati na kljualom vodenom kupatilu sve dok se naftalen potpuno ne rastvori, a zatim se sadraj iz epruvete izlije u 20 cm3 hladne vode. Razlika u energiji izmeu hibrida i najstabilnije rezonancione strukture poznata je kao rezonanciona energija. Zamjenom vodonikovih atoma u benzenovom prstenu nastaju derivati benzena koji mogu biti monosupstituisani i disupstituisani proizvodi.

  CANTOR DIAGONALIZATION PDF

Eerivati obzira na veliinu alkil-grupe, uvijek se dobija benzoeva kiselina jer oksidacija zapoinje na ugljenikovom atomu vezanom za benzen koji ga aktivira: Kada se zamijeni samo jedan vodonikov atom, nastaju monosupstituisani derivati benzena.

Jednostavan primer je CFC Konzervirani sprejevi nose halogebi opasnosti vrlo lako zapaljivo habanja. Molecular Biology of the Cell, 4th Ed. Kada deivati smjesi benzena i broma doda malo gvoa, dolazi do reakcije pri kojoj se oslobaa bromovodonik, a vodonikov atom benzena se zamjenjuje atomom broma. Nezasieni ugljovodonici Sadre dvostruku vezu Moe biti Noller, , Kemija organskih spojeva”, Tehnika knjiga, Zagreb, Usljed derivwti elektrona, benzen postaje pozitivan i stvara se karbokatjon.

UVODOsnovno znaenje rijei aromatian je mirisan. Molekul benzena je simetrian i svi ugljenikovi i vodonikovi atomi lee u jednoj ravni, to znai da je benzen planaran molekul.

Zbog toga je upotreba CFC sada zabranjena u mnogim oblastima ranije primjene. Izvori aromatinih ugljovodonika i njihovo dobijanje Pod tim uslovima vri se adicija 3 mola ugljovofonika i takve reakcije se nazivaju hidriranje benzena: CFC su ugljovodonici u kojima su atomi vodonika zamenjeni hlorom i fluoromtako da pripadaju podskupu halougljenika. Zbog svoje strukture, benzen uestvuje u reakcijama elektrofilne supstitucije, u reakcijama adicije kao i u reakcijama oksidacije derivata benzena.

  GERHARD WERLE PRINCIPLES OF INTERNATIONAL CRIMINAL LAW PDF

Hlorofluorougljenik

Haloheni struktura omoguava da se vodonikovi atomi mogu supstituisati dejstvom elektrofilnih reagenasa. Aromatini radikal se oznaava sa Ar C6H5 i naziva se fenilna grupa. Ima primjenu i u proizvodnji boja, kao dobar rastvara i mnogo manje je tetan od benzena. Jedan od najprostijih naina prikazivanja benzenovog prstena je ucrtavanje kruga unutar estougla: Primjena i znaaj aromatinih ugljovodonika Aromaticni Keksici Sa Susamom Documents. To je bezbojna tenost karakteristinog aromatinog mirisa koja se ne rastvara u vodi.

Primjenjuje se za sintezu antrahinskih boja i alizarina. General chemistry, 4th Ed. Plavi lakmus-papir e pocrveniti od izdvojenog brom-vodonika, a oko filter-papira pojavie se bijele pare koje potiu od nagraenog amonijum-bromida. Podlijee reakcijama supstitucije pri emu nastaje smjesa polusupstituisanih proizvoda.

Prve supstance izolovane su iz mirisnih proizvoda badema, cimeta, karamfila, zimzelena, vanilije, Razne nafte sadre razliite koliine arena. Seminarski Rad – Ugljovodonici – Documents.