Tài liệu tập huấn Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho Gà Đông Tảo

20.022 views

Trại Gà Đông Tảo Xuân Hiểu xin được gửi tặng bà con “Tài liệu tập huấn Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo cho Gà Đông Tảo

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-0
tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-1
tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-2
tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-3
tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-4
tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-5

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-6

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-7

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-8

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-9

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-10

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-11

tai-lieu-tap-huan-ky-thuat-thu-tinh-nhan-tao-cho-ga-dong-tao-12

hoi-thao-khoa-hoc

Hình ảnh Hội thảo Khoa học và tập huấn Thụ tinh nhân tạo cho Gà Đông Tảo.

chu-trai-ga-dong-tao-xuan-hieu

Anh Đỗ Xuân Hiểu (chủ trại Gà Đông Tảo Xuân Hiểu).

About The Author

Related Posts

Leave a Reply